Legie (2021)

Památ­ník laden­ským legi­o­ná­řům. Zka­me­ně­lá tep­luš­ka, ote­vře­ná národ­ní­mi barva­mi do svě­ta, zpát­ky domů úzkým prů­cho­dem. Na urba­nis­tic­ké ose, na pome­zí vody a obce.