M2AI.COM s.r.o.    |    Polívkova 29 CZ-779 00 Olomouc    |    IČO: 06395643
firma je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 71797
Bankovní účet: 115-5180520267/0100

Ing. arch. Jiří Marek, autorizovaný architekt    |    marek@m2ai.com    |    +420 604 708 334

Ing. arch. Jan Mléčka, Ph.D., autorizovaný architekt  |  mlecka@m2ai.com  |  +420 739 016 898