Vstup do Křížového sklepa (2011)

Rekon­struk­ce vstu­pu do kří­žo­vé­ho skle­pa Vin­ných skle­pů Val­ti­ce a.s.

auto­ři: Marek, Mléčka