Světla (2010)

Návrh a rea­li­za­ce designo­vých sví­ti­del pro Vin­né skle­py Val­ti­ce, a.s. Sochař­ská spo­lu­prá­ce Mga. Peter Demek, Sví­ti­dlo jako aktiv­ní objekt.

auto­ři: Demek, Marek, Mléčka