Degustace (2011)

Adap­ta­ce degustač­ní a pre­zen­tač­ní míst­nos­ti ředi­tel­ství Vin­ných skle­pů Val­ti­ce a.s. Nad­ča­so­vý pře­pis původ­ní kon­cep­ce pro­sto­ru jako degusta­ce ve fran­couz­ském stylu.

auto­ři: Marek, Mléčka