Boží muka (2004)

Stu­die ku Božím mukům v bel­gic­kém Ban­ne­ux. Mís­tě zná­mém pře­de­vším díky zje­ve­ní Pan­ny Marie v roce 1933.

autor: Mléč­ka