Centrální složiště kabelů (2000)

Cen­t­rál­ní slo­žiš­tě kabe­lů pro SPT Tele­com a.s.

autor: Marek