Návrh rodinného domu je situován v rozvolněné zástavbě individuálního bydlení stranou centra městké části Prahy 11 - Újezdu nad Lesy. Stavební parcela, původně zahradou, je orientována severojižním směrem, při jižní straně přiléhá na místní obslužnou komunikaci.

Koncept obytného prostoru, prorostlého zelení jsme na nevelké parcele rozvedli do sestavy vzájemně propojených lineárních objektů, které svým členěním i postupnou gradací vnějšího/vnitřního prostoru nejlépe odpovídají přirozeným potřebám obou investorů. Sestava zelených vnitřních atrií privátní i společenské části organicky vrůstá do lineárně řazené dispozice a svou povahou poskytuje optimální míru lidského měřítka, soukromí i potřebného setkávání. Těžištěm řešení se stává společný, velkorysý obytný prostor s vazbou na jídelnu s kuchyní.

Jednoduchý, jednopodlažní objekt se navenek projevuje pokorou a nenásilnou elegancí čistých ploch, ukončených zalomenou kulisou pultových střech. Introvertní řešení rezignuje na vulgární vnější okázalost a v maximální možné míře klade důraz na kvalitu vnitřního interiérového i exteriérového prostoru.
Dům prorůstající zahradou, zahrada prorůstající domem.

autoři: Marek, Mléčka