Cena Petra Parléře 2011. Unikátní rousínovské náměstí jako organický celek lidské individuality, urbanistického prostoru, zeleně a snahy postavit se po bok plynoucímu času.Hodnocení poroty:

"Na rozdíl od ostatních návrhů tento vychází z předpokladu realizace silničního obchvatu města, a proto používá velmi striktních prostředků ke zklidnění dopravy. Část komunikace je vedena přes dva rozsáhlé příčné zpomalovací prahy s režimem pěší zóny. Pokud je vozovka přiznána, tak jako dvoupruhová a směrově rozdělená zeleným pásem s alejí.
Jižní polovina náměstí a část ostatních ploch je navržena jako sdílený prostor s absolutní předností pěších, a min. možností parkování. Parkování je navrženo v blízkém okolí náměstí.
Charakteristickými prvky náměstí jsou především v jemném rastru dlažby pojaté plochy pro pěší a dopravní obsluhu umocněné použitím bezbariérovým širokých příčných prahů přes silnici. Široké příčné prahy přes vozovku de facto sjednocují prostor náměstí a propojují severní a jižní část, i když dominantní úloha jižní strany náměstí je potvrzena situováním pěšího korza.


Návrh je zpracován s velkou mírou invence. Velkým kladem je uzavření západní části náměstí vodní plochou.
.."
Ing. arch. Ivan Lejčar

Reportáž České televize v
archívu událostí


autoři: Kyselka, Marek, Mléčka