Úprava nogotické kaple Kongregace milosrdných sester III. řádu sv. Františka. Důraz na liturgické shromáždění komunity - communia, doprovozené intimním prostorem adorační apsidy.

autoři: Mléčka, Jemelka