Objekt není pojatý jako tradiční kašna - fontána. Je určitou kombinací témat, jakýmsi mixem přítomných - viditelných, a skrytých východisek ( spodní řeka, pramen, brněnské podzemí, vyvěrání, terén náměstí, rybí trh). Záměrem bylo vytvořit spíše vodní prvek, vodní objekt, jakýsi nosič tohoto tekutého média, s mírnou dynamikou proudění a pohybu. Omezit zvukovou kulisu padající - střihající vody na minimum a využit jen přirozený zvuk tekoucí vody. Pro objekt bylo také navržené další médium v podobě modrého chladného světla, jehož reálný zdroj je ukrytý v v ústích spojovacího tunelu.

Zatímco u tradiční kašny je socha - objekt situován do vody, je náš objekt v určitém pohledu konstruován naopak, kde je socha naplněná vodou. Objekt není klasický středobod, ale jakoby putující, rozvíjející se dynamická forma, která je jednotou i párem zároveň. Dva samostatné ocelové trychtýře, mezi kterými se dá procházet. Dílo má své pevné místo v mobiliáři náměstí, ale hierarchicky by mělo být rovnocenné.

Ústředním motivem bylo uvědomování si existence neodhalené pulzující spodní řeky, vody pod městem, vodovodu, kanálu a pod. Objekt otevírá - odhaluje skryté pohyby spodní vody, umožňuje nahlédnout do vodní žíly, která zanedlouho dorazí do cíle a ustane, stane se na chvíli klidnou hladinou, a zase zmizí. Objekt je tedy opačným periskopem, který svým koncem vyřezává jasný obrys do vodního toku. Nakloněné strany nerezových klínů dávají možnost nahlížet dovnitř už z dálky. Prostřednictvím horní vany je možno pozorovat vodu ve svém přirozeném hlubinném proudění, které směřuje spojovacím tunelem do vany dolní kde se voda dostává na povrch a jakoby se rozlévá - rozprostírá po náměstí.

Dalším motivem bylo určité definovaní náměstí a jeho autonomního prostoru samotným formátem
objektu horními liniemi van, kaskádovitým, navazujícím umístěním pod sebe a reakce na nejníže položené místo náměstí - místo do kterého voda automaticky směřuje.

Prvotní idea vyšla ze nástinu původní funkci náměstí v propozicích. V podobě staré zčernalé dřevěné kádě na ryby.

autoři: Demek, Mléčka