Doplnění stávající liturgické úpravy kostel sv. Tří králů. Symetricky komponovaná připomínka zlatého oltářního triptychu s ústředním motivem původního oltářního obrazu příchodu mudrců, uzavřená po stranách procesním křížem a svatostánkem.

autoři: Demek, Mléčka