S vývojem výroby vína a zvětšováním její kapacity vzniká ve firmě zákonitě i potřeba nových skladovacích prostor na téměř finální produkt. Jde o víno určené na ležení v sudech než uzraje jeho čas a kvalita a bude přepraveno vínovodem na lahvování. Nejedná se tedy o klasickou univerzální skladovací halu na cokoli, jde především o naplnění zadání vytvořit kvalitní vnitřní prostředí pro ležení vína ve velkokapacitních sudech téměř jako v klasickém sklepě. Firma využívá pro ležení vína vlastní sklepy a pronajaté prostory například ve valtickém zámeckém sklepě nebo v nedalekém Rakousku. Po investicích do předprostoru závodu, kde vznikly prostory podnikové prodejny a bohatých sklepů určených pro zákazníky a veřejnost, je nyní pozornost a chystaná stavební aktivita upřena opět na výrobní proces. Filosofie tvoření obrazu firmy pro veřejnost a práce se zákazníky se ale promítá i do těchto nově navrhovaných výrobních prostor. Veřejnost je vtahována do příběhu zrodu vína a sdílením výrobních „tajemství“ v rámci řízených prohlídek výrobních prostor závodu získává zcela jiný vztah k produktům z Château Valtice. Vnímáme tento způsob prezentace firmy velmi intenzivně a pozitivně, proto jsme navrhly zapojit k této chystané investici i jakýsi bonus pro další možné zpřístupnění a prostupnost provozů a přiřadili jsme k hale komunikační prostor schodiště s výtahem. Jedná se o válcové těleso s vnitřním točitým schodištěm obtáčejícím tubus výtahu. Schodiště jedinečným způsobem propojuje zlaté srdce podniku – Křížový sklep z roku 1640, nově navrhovanou halu, místnost galerie s možností průhledů do haly a vrch kopce nad historickým sklepem. Na vrcholu končí vzdušným kruhovým altánem, který zhlíží na celý závod a město Valtice. Do budoucna zde má vzniknou i penzion, aby škála služeb pro návštěvníky nabízených tímto moderním vinařstvím s tradicí, jakým VS Valtice bezesporu jsou, byla kompletní. Schodiště je uvažováno v podobném provedení a duchu, jako je již realizované schodiště s výtahem v podnikové prodejně propojující nadzemní a podzemní část tzv. Vinařské stodoly. Návštěvníci tak budou vnímat tyto obdobné komunikační body jako jednotící prvek a myšlenkové propojení celé filosofie zpřístupňování výrobního závodu. Vnitřní prostor haly je navržen jako trojlodní s výraznými prvky vnitřních cihelných arkád, jejichž rytmus oblouků vyrůstá z mohutných podpůrných pilířů. Oblouky arkád nesou betonové trámce, které jsou položeny napříč stavbou. Vrcholu arkád se dotýkají téměř jen bodově a tak vzniká efekt vzdušnosti celého vnitřního prostoru. Trámce jsou v návrhu spřaženy se stropní deskou, která nese izolační vrstvy a relativně mohutnou masu zeminy. Zemina je klíčová pro vnitřní prostředí v hale. Nejen ta na střeše haly, ale i ta znovu přihrnutá k jejímu obvodovému zdivu. Objekt je vložen mezi dvě stávající haly a částečně zakopán v severozápadní straně návrší nad křížovým sklepem. Z hlediska tepelné izolace objektu a ochrany před přehříváním je to v rámci výrobního areálu ideální poloha. Hala svou kratší stěnou přiléhá k tankové hale vybudované obdobnou technologií v podobné poloze vůči světovým stranám a vložení do masy návrší. Její vnitřní klima ukazuje, že je to správná cesta jak vybudovat požadovaný prostor s nenáročnou technologií pro udržení vnitřní snížené teploty prostředí. Předmětem dalších stupňů dokumentace bude řešení odvětrání, případně zvlhčování vzduchu pro zajištění optimálního prostředí pro dřevěné sudy na víno. Skladovací kapacita je přibližně 1 050 000 litrů vína ve velkokapacitních sudech (objem jednoho cca 5.000 litrů, celkem 210 sudů) a 115 200 litrů v sudech barikových (objem jednoho cca 600 litrů, celkem 192 sudů).

autoři: Marek, Mléčka