Řešená parcela se nachází při severozápadním okraji Ostravy v katastrálním území Ostrava - Pustkovec. Jižním směrem orientovaný stavební pozemek byl v 50. letech zastavěn třípodlažním vícegeneračním dvojdomem. Nad technickým - částečně suterénním - patrem s garáží, prádelnou, kotelnou a dalšími, vznikly dvě podlaží po jednom třípokojovém bytu v každé polovině domu. Samotný výraz stávajícího objektu je zdařilou ukázkou individuální rodinné výstavby v daném období s prvky nedalekého porubského socialistického realismu, v náznacích patrného v přísné symetrii průčelí s akcentem středového ryzalitu či v ukončení vertikální osy výraznou římsou. Objekt je v dobrém stavebně - technickém stavu, přilehlý pozemek je díky sadovým úpravám využíván především k pěstování ovoce a příležitostné rekreaci, intenzita užití však v posledních letech klesá.

Na podzim roku 2014 jsme byli osloveni se záměrem rozšířit stávající dvougenerační řešení prarodiče - rodiče o možnost spolužití mladé rodiny s dětmi. Přísná symetrie objektu dvou rozdílných vlastníků prakticky vylučovala nadstavbu či přístavbu k jedné části, jež by s objektem vytvářela jeden kompoziční celek avšak vnesla do celkového řešení na první pohled viditelnou nerovnováhu. Nové navržený objekt proto provozně vrůstá do nevyužitého stávajicího suterénu a resuscituje jednotlivé komunikační i technické prostory. Nově vytvořená hmota pak minimalizuje svůj vnější výraz do polohy zelené vlny, využívající sklon parcely i zpětně deponování zeminy, odstraněné při zakládání přístavby i dalších výkopových pracech. Navenek je tak vnější výraz novostavby redukován do plochy jižní fasády s pobytovou terasou. Bohatost vnitřních prostor je umocněna středovým atriem, které mimo přirozené osvětlení a odvětrání vnitřních prostor nabízí až meditativní stacionární protiklad vnějšímu okolí v definované přírodní scenérii, plné difúzního rozptýleného světla. Důraz na ústřední velkorysý obytný prostor, doplněny dílčími „výklenky“ na spaní či individuální realizaci, rozvíjí ideál soudobé komunikující rodiny uprostřed zeleně na konkrétní parcele severomoravské metropole.

autoři: Marek, Mléčka