Novostavba rodinného domu v Mikulově, lokalita Na hradbách

Na podzim roku 2011 nás kontaktoval investor s požadavkem zpracování architektonické studie na novostavbu jejich rodinného domu v lokalitě Na Hradbách.

Uvedená lokalita se nachází při jižním okraji Mikulova na úpatí Svatého Kopečku, pálavský masív zde plynule přechází do hornorakouských nížin. Původní plochy vinic zde developerská společnost Mamut před několika lety přeměnila ve stavební parcely s nezbytnou technickou a dopravní infrastrukturou. Následně zde vyrostla pestrá směsice nejrůznějších architektonických stylů a řešení, věrně ilustrující širokou skupinu naplňující populární sen o vlastním individuálním bydlení.

V roce 2007 byl dle našeho návrhu v dané lokalitě realizován rodinný dům, který se stal východiskem pro formulaci současného zadání investorem. Možnost znovu vstoupit do stejného místa s odstupem pěti let a reagovat na specifickou místní situaci i konkrétní závazné regulativy se nám stala vítanou výzvou.

Závazné regulativy uliční čáry, maximální hloubky zastavění, výšky hřebene a sklonu střechy inspirovaly návrh do polohy dvou propojených úzkých paralelně orientovaných hmot. Hmotové i provozní řešení na základě velkého množství konzultací i variantních řešení za aktivní spoluúčasti obou manželů reflektuje znovu nalezenou hodnotu rodinného života s více dětmi. Hlavní objekt na uliční čáře nabízí velký společenský obytný prostor - místo setkávání rodiny i přátel. Klidová část - pokoje dětí, jsou následně umístěny do vedlejšího rovnoběžného objektu, umístěného na samotnou závaznou hranici hloubky zastavění. Oba objemy jsou propojeny kuchyní a v pokračující příčné ose umístěným stolováním. V těžišti obou prostorů - srdci domu - se tak znovu ocitá po staletí posvátný symbol společného stolu. Stranou je pak umístěna ložnice rodičů s privátním atriem. Objekt v maximální možné míře využívá benefit vlastní nevelké zahrady při zachování soukromí obou částí stavby. Velké okenní otvory, orientované směrem na jih v kombinaci úzkou dispozicí nabízí dostatek slunce i v zimních měsících, v letních vedrech jsou pak tepelné zisky regulovány venkovními žaluziemi a navrhovanou zelení. Celkové hmotové i provozní uspořádání stavby nabízí jedinečné prostředí pro rodinný život ve všech jeho podobách i proměnách. Pečlivě diskutované provozní vazby zaručují bezproblémový provoz po celou dobu životnosti objektu a dokáží tak reagovat na proměny užití v čase.

Konstrukčně je objekt navržen jako jednoduchá stavba, malé rozpony i minimalizovaný podkrovní prostor nekladou žádné zvláštní nároky na použité technologie a materiály. Tepelně - izolační obvodový plášť je navržen z broušených cihelných bloků Porotherm tl. 500mm, nad obvodovými zdmi je vztyčen sbíjený vazníkový krov kombinovaný s hambalkovým. Akumulační stropní desky jsou navrženy jako monolitické betonové, mohou však být po dohodě nahrazeny podvěšeným a zatepleným SDK podhledem. Vnější plášť stavby je opatřen hladkou, bílou omítkou, rámy oken přírodní, dřevěné. Střešní krytina keramická, červená, klempířské a zámečnické prvky titanzinek, popř. pozink. Intimní rozměr interiérového řešení je zdůrazněn použitím dřeva na povrchy podlah i vestavěných, dělících skříní.

Věříme, že navrhovaný objekt ve své vnější pokoře k mikulovským hodnotám i monumentalitě pálavského masívu nabídne rodině investora, důstojný a praktický domov. Místo, kam se rádi budou vždy vracet.

autoři: Marek, Mléčka