Ing. arch. Jiří Marek
autorizovaný architekt / číslo autorizace 3757

1974 narozen v Opavě
1992-1999 FA VUT v Brně
1997 ateliér arch. Čadílka v Brně
2000- pedagog FA VUT
2005- M2AI.COM

Ing. arch. Jan Mléčka
autorizovaný architekt / číslo autorizace 3965

1978 narozen v Olomouci
1997-2003 FA VUT v Brně
2001-2002 atelier organickej architektúry DPA, Košice, SK
2004 Jourdan Mueller PAS, Frankfurt am Main, DE
2005- M2AI.COM
2006- pedagog FA VUT v Brně